7 Sėkmingo pasninko ir maldos žingsniai

7 Pasos Para El Xito Del Ayuno Y La Oraci NIšbandykite Mūsų Instrumentą, Kaip Pašalinti Problemas

mano mikrofonas neveikia iphone
pasninkas ir malda

Kas yra pasninkas ir malda?

Pasninkas pagal apibrėžimą yra maisto trūkumas; bet Biblijos požiūriu jis taip pat ieško aukščiausios kokybės maisto. Kaip sakė Jėzus Tada Jėzus paaiškino : - Mano maistas - tai vykdyti Dievo, kuris mane siuntė, valią ir užbaigti jo darbą (Jono 4:34 NLT). Taigi pasninkas reiškia nustoti valgyti natūralų maistą, valgyti dvasinį maistą. Ką galima išversti kaip maitinti apie Jėzų jis pats pasakė: Aš esu tikra duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną, nemirs - kaip atsitiko jų protėviams, nepaisant to, kad suvalgė maną -, bet gyvens amžinai. (Jono 6:58 NLT)

Klausimas būtų, kaip maitinti apie Jėzų? Jėzaus valgymas pripildo tavo širdį jo meile, jo žodžiais, jo gyvenimo tikslais. Žvelgiant praktiškai, užuot valgius 30 ar 40 minučių, tai yra laikas, kurį (per šias 21 dieną) imsite melstis, skaityti Bibliją, garbinti, mąstyti apie Raštus ir pan.

The greitai Tai viena iš dvasinių praktikų, kurią Jėzus moko savo mokinių Kalno pamoksle (Mato 5, 6 ir 7 skyriai). Pasninkuodami patiriate daugiau Dievo ir jo meilės, geriau jį pažįstate ir prisiderinate prie jo gyvenimo tikslų.

Kodėl mes pasninkaujame?

Pasninkas padeda man savo gyvenime iškelti Dievą. Ieškok Dievo karalystės [a] aukščiau už viską ir gyvenk dorai, ir jis tau duos viską, ko tau reikia. (Mato 6:33 NLT) Tai būdas atsikratyti priklausomybės nuo kitų dalykų, kurie gali būti antraeiliai.

Pasninkas didina mano žinias apie Dievo meilę.Meldžiuosi, kad iš jūsų šlovingų ir neišsemiamų išteklių per jūsų Dvasią sustiprinčiau jus vidinėje būtyje. Tada Kristus gyvens tavo širdyje, kai juo pasitikėsi. Jie giliai įsišaknys Dievo meilėje ir išlaikys juos stiprius. Tikiuosi, kad suprasite, kaip ir dera visai Dievo tautai, kokia plati, ilga, aukšta ir kokia gili yra jo meilė.

Aš trokštu, kad jūs patirtumėte Kristaus meilę, nors ji per didelė, kad visa tai suprastumėte. Tada jie bus pilni viso gyvenimo pilnatvės ir Dievo gautos jėgos. (Efeziečiams 3: 16-19 NLT) Dievo galia, meilė ir apreiškimas mane pakeičia, pasninkas suteikia galimybę tam įvykti.

Pasninkas man padeda rasti pasitenkinimą Dievu, o Dieve, tu esi mano Dievas; Aš tavęs ieškau iš visos širdies. Mano siela trokšta tavęs; visas mano kūnas trokšta tavęs šioje išdžiūvusioje ir išsekusioje žemėje, kur nėra vandens. Aš mačiau tave tavo šventovėje ir mačiau tavo galią ir tavo šlovę. Tavo neišsenkanti meilė yra geresnė už patį gyvenimą, kaip aš tave giriu! (Psalmė 63: 1-3 NLT); Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: ne Mozė davė jums duoną iš dangaus, tai buvo mano Tėvas“. Ir dabar jis siūlo jiems tikrąją duoną iš dangaus, 33 nes tikroji Dievo duona yra ta, kuri nužengia iš dangaus ir suteikia gyvybę pasauliui. „Pone, - sakė jie jam, - duokite mums tos duonos kiekvieną dieną“. Jėzus jiems atsakė: „Aš esu gyvenimo duona“. Kas pas mane ateis, daugiau niekada nebus alkanas; kas tiki manimi, niekada nebus ištroškęs. (Jono 6: 32–35 NLT). GERIAUSIOS MEILĖS vaizdai mano merginai

  • Ryto malda - pradėkite dieną su Dievu
  • Viską, ko prašote maldoje, tikėdami, gausite
  • DITIZIDOL FORTE - kam jis skirtas, dozavimas, naudojimas ir ...
  • Gelmicino kremas - kam jis skirtas, dozavimas, naudojimas ir ...
  • „Ultra -Doceplex B“ - kam jis skirtas, dozavimas, naudojimas ir ...