Biblinė saulėgrąžų reikšmė

Biblical Meaning Sunflower

Biblinė saulėgrąžų prasmė

Biblinė saulėgrąžų prasmė

Saulėgrąžų reikšmė .Olandų religijoje buvo įprasta turėti paveikslėlių ir knygų su simboliniais piešiniais, kuriuose buvo nurodytos Biblijos ištraukos. The saulėgrąžos semiologija buvo gerai žinoma. Gėlė, kuri dienai bėgant visada ieško saulės krypties, kad visiškai sugertų jos spindulius. Kokia dar geresnė krikščioniškojo gyvenimo idealo simbolika !.

Ar kada pastebėjote, kaip šis augalas savo didžiulę gėlę pasuka saulės link? Saulėgrąžos suteikia mums mokymą. Saulė yra šviesos ir šilumos šaltinis. Mums reikia šviesos, kad galėtume gyventi, elgtis ir priimti gerus sprendimus. Kad būtume laimingi ir saugūs sunkiame pasaulyje, mums reikia šilumos.

Kur kreiptis, kad galėtume atsakyti į mūsų poreikius? Paties Dievo link, per tikėjimą. Iš tiesų Dievas nori kiekvienam suteikti šviesos ir šilumos, tačiau tai įmanoma tik tada, jei mes kreipiamės į jį per jo Sūnų Jėzų Kristų. Taip, Jėzus atėjo, pasaulio šviesa ( Jono 8:12 ) visoms tautoms, Dievo siųsta šviesa, sukurta iš to spindesio, kuris yra malonė ir tiesa. Gavęs jį mūsų būties gelmėse, jis perduoda mums Dievo gyvenimą, kad galėtume džiaugtis nauju santykiu su savo Kūrėju.

Jėzus pasakė: Aš esu pasaulio šviesa; tas, kuris seka paskui mane, nevaikščios tamsoje, bet turės gyvenimo šviesą ( Jono 8:12 ). Kad nereikėtų eiti į amžiną tamsą, toli nuo Dievo, atsigręžkime į Jėzų.

Ir mes, tikintieji, jei sekame Jėzumi, vaikščiosime jo šviesoje ir būsime jos liudytojai. Biblija sako: Dvasios vaisius yra visame gerume, teisingume ir tiesoje ( Efeziečiams 5: 9 ). Kaip saulėgrąžų gėlės gamina aliejų, tikintysis, nukreipęs žvilgsnį į Dievą, parodo savo gėrio, teisumo ir tiesos charakterius.